Dłużnik

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "HANDKE"Magdalena Skrzypek
1 431,11 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f773850a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "HANDKE"Magdalena Skrzypek
ul. Niepodległości 13c / 1
41-200 Sosnowiec Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 775,00 PLN
Data wymagalności: 15 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 2 775,00 PLN
Koszty sądowe: 635,39 PLN

Spłacono:

1 979,28 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 431,11 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
28 sierpnia 2019

Data wystawienia:
8 lipca 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!