Dłużnik

BIMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 595,40 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f71e4264

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BIMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wały Piastowskie 1 / 1508
80-855 Gdańsk Pomorskie

Siedziba: Gdańsk
REGON: 052217377
NIP: 9661695535
KRS: 0000174263

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 507,51 PLN
Data wymagalności: 23 stycznia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 437,50 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2019

W sumie:
Wartość: 1 945,01 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 595,40 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 maja 2020

Data wystawienia:
4 maja 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!