Dłużnik

"CYPRYSEK" Urszula Śladczyk
2 615,73 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f6e7ca2e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"CYPRYSEK" Urszula Śladczyk
ul. Cieszyńska 15 / 12
41-500 Chorzów Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 772,00 PLN
Data wymagalności: 19 lutego 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 181,54 PLN
Data wymagalności: 22 lutego 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 11,80 PLN
Data wymagalności: 22 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 1 965,34 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 615,73 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 września 2021

Data wystawienia:
1 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!