Dłużnik

CHAMELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13 877,91 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f6e1a81e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
CHAMELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wspólna 1 O
45-837 Opole Opolskie

Siedziba: Opole
REGON: 364132165
NIP: 7543118519
KRS: 0000612540

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 7 232,40 PLN
Data wymagalności: 6 maja 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 3 874,50 PLN
Data wymagalności: 23 maja 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 182,62 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2021

W sumie:
Wartość: 11 289,52 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

13 877,91 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 stycznia 2022

Data wystawienia:
12 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!