Dłużnik

ALEX - BUD Sławomir Mikulski
41 808,63 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f6db7bb6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ALEX - BUD Sławomir Mikulski
ul. Bierawska 65
47-244 Lubieszów Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 7 435,35 PLN
Data wymagalności: 14 października 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 5 066,71 PLN
Data wymagalności: 21 listopada 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 7 662,46 PLN
Data wymagalności: 14 września 2016
4. Gospodarcze
Wartość: 2 923,98 PLN
Data wymagalności: 14 czerwca 2016
5. Gospodarcze
Wartość: 4 721,99 PLN
Data wymagalności: 20 maja 2016
6. Gospodarcze
Wartość: 4 877,26 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2016
7. Gospodarcze
Wartość: 2 675,95 PLN
Data wymagalności: 14 marca 2016
8. Gospodarcze
Wartość: 3 385,06 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2017
9. Gospodarcze
Wartość: 172,48 PLN
Data wymagalności: 14 października 2016

W sumie:
Wartość: 38 921,24 PLN
Koszty sądowe: 2 887,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

41 808,63 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 maja 2019

Data wystawienia:
19 marca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!