Dłużnik

IBD BUSINESS SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 242,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f3567ba3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
IBD BUSINESS SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Panieńska 9
03-704 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 010983354
NIP: 5222383056
KRS: 0000244698

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 300,00 PLN
Data wymagalności: 26 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 3 300,00 PLN
Koszty sądowe: 942,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 242,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 lutego 2020

Data wystawienia:
21 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!