Dłużnik

TIMOR Maciej Tchórzewski
9 465,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f1af101d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TIMOR Maciej Tchórzewski
ul. Janusza Meissnera 9 / 69
03-982 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 7 000,00 PLN
Data wymagalności: 19 czerwca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 440,00 PLN
Data wymagalności: 16 lipca 2019

W sumie:
Wartość: 8 440,00 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

9 465,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 lutego 2021

Data wystawienia:
22 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!