Dłużnik

DOM POGRZEBOWY HELIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 261,08 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f1a1ca47

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DOM POGRZEBOWY HELIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gryfińska 23A
74-100 Czepino Zachodniopomorskie

Siedziba: Czepino
REGON: 382436164
NIP: 8581866632
KRS: 0000769053

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 610,69 PLN
Data wymagalności: 30 października 2019

W sumie:
Wartość: 3 610,69 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 261,08 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 sierpnia 2020

Data wystawienia:
4 sierpnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!