Dłużnik

K&K SPORT-MED KATARZYNA LASZCZYK
35 170,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f1799a22

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
K&K SPORT-MED KATARZYNA LASZCZYK
ul. Leśna 3
76-200 Siemianice Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 8 375,04 PLN
Data wymagalności: 23 lipca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 4 949,74 PLN
Data wymagalności: 27 lipca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 5 349,21 PLN
Data wymagalności: 13 sierpnia 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 7 639,73 PLN
Data wymagalności: 20 sierpnia 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 6 051,68 PLN
Data wymagalności: 24 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 32 365,40 PLN
Koszty sądowe: 2 805,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

35 170,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 grudnia 2021

Data wystawienia:
30 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!