Dłużnik

BGTRANS Bogdan Gawenda
1 205,97 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f0e20b21

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BGTRANS Bogdan Gawenda
Modrzewiowa 11A
15-238 Białystok Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 135,89 PLN
Data wymagalności: 3 marca 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 99,94 PLN
Data wymagalności: 22 kwietnia 2015
3. Gospodarcze
Wartość: 94,71 PLN
Data wymagalności: 22 kwietnia 2015
4. Gospodarcze
Wartość: 94,71 PLN
Data wymagalności: 22 czerwca 2015
5. Gospodarcze
Wartość: 270,60 PLN
Data wymagalności: 22 września 2015
6. Gospodarcze
Wartość: 88,52 PLN
Data wymagalności: 30 września 2015
7. Gospodarcze
Wartość: 211,22 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2015

W sumie:
Wartość: 995,59 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 205,97 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 lutego 2018

Data wystawienia:
21 czerwca 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!