pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

ANDRZEJ NOWAK
32 775,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ef7e4496

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ANDRZEJ NOWAK
37-700 Prałkowce Podkarpackie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 30 000,00 PLN
Data wymagalności: 1 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 30 000,00 PLN
Koszty sądowe: 2 775,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

32 775,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
2 września 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!