Dłużnik

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Żelichowski
3 479,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: eed97298

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Żelichowski
ul. Wschodnia 2
29-100 Włoszczowa Świętokrzyskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 829,00 PLN
Data wymagalności: 18 marca 2022

W sumie:
Wartość: 2 829,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 479,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 lipca 2022

Data wystawienia:
5 lipca 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!