Dłużnik

Martyna Woźniak
2 330,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ee49815c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Martyna Woźniak
26-670 Pionki Mazowieckie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 850,00 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2018
2. Cywilne
Wartość: 850,00 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 1 700,00 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 330,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 lipca 2019

Data wystawienia:
12 kwietnia 2019


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!