pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

WIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 492,86 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ee35c97b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
WIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zawroty 20
14-300 Zawroty Warmińsko-mazurskie

Siedziba: Zawroty
REGON: 280075328
NIP: 7412005335
KRS: 0000246297

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 308,73 PLN
Data wymagalności: 1 lutego 2012
2. Gospodarcze
Wartość: 531,90 PLN
Data wymagalności: 2 lutego 2012
3. Gospodarcze
Wartość: 471,85 PLN
Data wymagalności: 9 marca 2012

W sumie:
Wartość: 1 312,48 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

30,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 492,86 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 lutego 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!