pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

JARPOL JAROSŁAW SOBCZYŃSKI
2 606,30 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: edc402bb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
JARPOL JAROSŁAW SOBCZYŃSKI
ul. Grabińska
92-780 Łódź Łódzkie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 307,50 PLN
Data wymagalności: 17 września 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 307,50 PLN
Data wymagalności: 18 września 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 307,50 PLN
Data wymagalności: 23 września 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 307,50 PLN
Data wymagalności: 24 września 2022
5. Gospodarcze
Wartość: 307,50 PLN
Data wymagalności: 1 października 2022
6. Gospodarcze
Wartość: 418,20 PLN
Data wymagalności: 4 października 2022

W sumie:
Wartość: 1 955,70 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 606,30 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 marca 2023

Data wystawienia:
27 marca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!