pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

GOSPODARSTWO ROLNE ERYK KOCZOROWSKI
8 676,84 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ed85914c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GOSPODARSTWO ROLNE ERYK KOCZOROWSKI
nd. 9
64-608 Parkowo Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 900,00 PLN
Data wymagalności: 12 lipca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 316,46 PLN
Data wymagalności: 13 lipca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 159,99 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 7 376,45 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 676,84 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 kwietnia 2022

Data wystawienia:
5 kwietnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!