pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

SMARTSOLAR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
210,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ed81f3bc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SMARTSOLAR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Plac Konesera 8
03-736 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 142246001
NIP: 5213554021
KRS: 0000347509

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 573,02 PLN
Data wymagalności: 12 stycznia 2022

W sumie:
Wartość: 573,02 PLN
Koszty sądowe: 210,60 PLN

Spłacono:

573,02 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

210,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 marca 2023

Data wystawienia:
15 marca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!