Dłużnik

Robert Roszkowski
1 260,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ec397e9d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Robert Roszkowski
15-521 Białystok Podlaskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 25 lutego 2021
2. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 4 marca 2021
3. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 11 marca 2021

W sumie:
Wartość: 1 050,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 260,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 czerwca 2022

Data wystawienia:
20 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Grzywocz

  Paweł Grzywocz Adwokat

  adwokatgrzywocz@gmail.com , tel.: 698 661 081

  IZBA ADWOKACKA W SIEDLCACH
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 212)

  Miejscowość: Radzyń Podlaski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!