pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

FUNDACJA "OFIARUJ.PL"
809,43 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ebbb7d42

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FUNDACJA "OFIARUJ.PL"
ul. Sportowa 2
55-081 Borzygniew Dolnośląskie

Siedziba: Borzygniew
REGON: 365710061
NIP: 8971830240

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 110,75 PLN
Data wymagalności: 14 czerwca 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 87,37 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 240,84 PLN
Data wymagalności: 14 września 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 69,87 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2022

W sumie:
Wartość: 508,83 PLN
Koszty sądowe: 300,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

809,43 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 kwietnia 2023

Data wystawienia:
6 kwietnia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!