Dłużnik

SERVICES 4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 153,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: eb7eb538

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SERVICES 4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 362999138
NIP: 5252635835
KRS: 0000585704

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 506,00 PLN
Data wymagalności: 11 czerwca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 2 706,00 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2018

W sumie:
Wartość: 3 212,00 PLN
Koszty sądowe: 941,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 153,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 listopada 2018

Data wystawienia:
30 sierpnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!