pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

EWELINA ADAMOWICZ TRANSOLE
2 775,12 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: eb27f0d1

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EWELINA ADAMOWICZ TRANSOLE
Ciepła 21 / 38
15-472 Białystok Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 670,51 PLN
Data wymagalności: 30 września 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 174,22 PLN
Data wymagalności: 19 października 2017

W sumie:
Wartość: 1 844,73 PLN
Koszty sądowe: 930,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 775,12 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 kwietnia 2018

Data wystawienia:
10 listopada 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!