pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Piwnica Lakierów Aleksander Łabuchin
2 375,76 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: eae78c4b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Piwnica Lakierów Aleksander Łabuchin
ul. Baranowicka
15-544 Białystok Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 051,15 PLN
Data wymagalności: 20 października 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 674,22 PLN
Data wymagalności: 17 października 2022

W sumie:
Wartość: 1 725,37 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 375,76 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 lipca 2024

Data wystawienia:
1 lipca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!