pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

BUDOSTAL-3 EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10 167,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ea29832f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BUDOSTAL-3 EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Igołomska 1
31-983 Kraków Małopolskie

Siedziba: Kraków
REGON: 356906093
NIP: 6782941167
KRS: 0000227573

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 214,00 PLN
Data wymagalności: 17 sierpnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 2 214,00 PLN
Data wymagalności: 17 września 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 2 214,00 PLN
Data wymagalności: 17 października 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 2 214,00 PLN
Data wymagalności: 19 listopada 2018

W sumie:
Wartość: 8 856,00 PLN
Koszty sądowe: 1 311,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 167,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
6 marca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!