pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

P.M.B. BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24 256,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e9f0fca4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
P.M.B. BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 12A
05-622 Rosochów Mazowieckie

Siedziba: Rosochów
REGON: 388069011
NIP: 7972074828
KRS: 0000880781

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 21 586,50 PLN
Data wymagalności: 2 maja 2022

W sumie:
Wartość: 21 586,50 PLN
Koszty sądowe: 2 670,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

24 256,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 czerwca 2024

Data wystawienia:
14 czerwca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Anna
    Emilia
    Olesiuk

  Anna Emilia Olesiuk Adwokat

  kancelaria.anna.olesiuk@gmail.com , tel.: 513 126 262

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 531)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!