Dłużnik

Paulina Matuszewska
2 309,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e8e855ac

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Paulina Matuszewska
87-600 Lipno Kujawsko-pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 32,00 PLN
Data wymagalności: 15 stycznia 2019
2. Cywilne
Wartość: 30,00 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2019
3. Cywilne
Wartość: 30,00 PLN
Data wymagalności: 15 marca 2019
4. Cywilne
Wartość: 1 557,00 PLN
Data wymagalności: 8 kwietnia 2019
5. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 13 marca 2019
6. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 25 marca 2019
7. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 8 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 1 679,00 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 309,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
5 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!