Dłużnik

Tomasz Smoleń
6 470,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e8578649

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Tomasz Smoleń
32-015 Kłaj Małopolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 5 170,00 PLN
Data wymagalności: 21 września 2020

W sumie:
Wartość: 5 170,00 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 470,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 września 2021

Data wystawienia:
30 września 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!