Dłużnik

VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9 761,58 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e7dbb9df

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Olsztyńska 50
11-500 Wilkasy Warmińsko-mazurskie

Siedziba: Wilkasy
REGON: 369585871
NIP: 8451990782
KRS: 0000720818

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 361,60 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 3 422,48 PLN
Data wymagalności: 27 maja 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 1 899,17 PLN
Data wymagalności: 1 czerwca 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 1 502,94 PLN
Data wymagalności: 4 czerwca 2020

W sumie:
Wartość: 9 186,19 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

750,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

9 761,58 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 maja 2022

Data wystawienia:
20 maja 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!