Dłużnik

PROMESA
264,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e67e74b0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PROMESA
Komisji Edukacji Narodowej 227 / 3
37-310 Nowa sarzyna Podkarpackie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 144,00 PLN
Data wymagalności: 8 października 2016

W sumie:
Wartość: 144,00 PLN
Koszty sądowe: 120,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

264,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 maja 2017

Data wystawienia:
9 listopada 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!