Dłużnik

U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski
946,75 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e656331f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski
ul. Jaśminowa 1
62-800 Kalisz Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 555,66 PLN
Data wymagalności: 29 marca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 180,70 PLN
Data wymagalności: 30 marca 2021

W sumie:
Wartość: 736,36 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

946,75 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 stycznia 2022

Data wystawienia:
4 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!