pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

SAYSPEAK Kamila Koppa
4 144,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e6520c2a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SAYSPEAK Kamila Koppa
Topolowa 2
27-600 Sandomierz Świętokrzyskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 350,00 PLN
Data wymagalności: 28 marca 2013
2. Cywilne
Wartość: 1 350,00 PLN
Data wymagalności: 28 marca 2013
3. Cywilne
Wartość: 800,00 PLN
Data wymagalności: 28 marca 2013

W sumie:
Wartość: 3 500,00 PLN
Koszty sądowe: 644,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 144,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 maja 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Maciej
    Saługa

  Paweł Maciej Saługa Radca prawny

  pawel.saluga@sadinternetowy.pl , tel.: 506 237 238

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Katowicach
  (Nr wpisu: 3001)

  Miejscowość: Bytom
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!