Dłużnik

LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE WERTRA Grzegorz Jać
4 295,88 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e563d1fe

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE WERTRA Grzegorz Jać
ul. Jutrzenki 16 / 99
20-538 Lublin Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 470,55 PLN
Data wymagalności: 24 października 2019
2. Cywilne
Wartość: 174,94 PLN
Data wymagalności: 25 października 2019

W sumie:
Wartość: 3 645,49 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 295,88 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 czerwca 2020

Data wystawienia:
30 czerwca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!