pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

MI-WO USŁUGI TRANSPORTOWE MICHAŁ WOJCIECHOWSKI
4 263,50 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e4e0464f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MI-WO USŁUGI TRANSPORTOWE MICHAŁ WOJCIECHOWSKI
ul. Erazma z Zakroczymia 12 / 48
03-185 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 088,11 PLN
Data wymagalności: 28 lipca 2020

W sumie:
Wartość: 4 088,11 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

525,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 263,50 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 września 2022

Data wystawienia:
30 września 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!