pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

TAVOLINI FLOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
919,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e4a8f11e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TAVOLINI FLOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Piwna 6
05-127 Białobrzegi Mazowieckie

Siedziba: Białobrzegi
REGON: 361830986
NIP: 1182110099
KRS: 0000564141

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 490,06 PLN
Data wymagalności: 24 sierpnia 2023

W sumie:
Wartość: 4 490,06 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

4 270,56 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

919,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 lutego 2024

Data wystawienia:
15 lutego 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!