Dłużnik

BARANOWSKI ŁUKASZ POŚREDNICTWO FINANSOWE "LUCAS"
965,48 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e3fce899

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BARANOWSKI ŁUKASZ POŚREDNICTWO FINANSOWE "LUCAS"
ul. Jana Jonstona 3
64-500 Szamotuły Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 345,00 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 170,08 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2019

W sumie:
Wartość: 1 515,08 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

1 199,99 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

965,48 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 sierpnia 2020

Data wystawienia:
4 sierpnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!