pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

SL SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 262,74 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e3f70f93

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SL SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. dr. Bronisława Hagera 41
41-800 Zabrze Śląskie

Siedziba: Zabrze
REGON: 363135977
NIP: 5732857435
KRS: 0000589597

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 214,22 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 247,02 PLN
Data wymagalności: 13 września 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 171,11 PLN
Data wymagalności: 13 września 2018

W sumie:
Wartość: 1 632,35 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 262,74 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
24 maja 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!