pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Na Zdrowie SP. z o.o.
1 200,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e35ae3d6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Na Zdrowie SP. z o.o.
Stanisława Moniuszki 3a / 34
58-506 Jelenia góra Dolnośląskie

Siedziba: Jelenia góra
REGON: 381609243
NIP: 6112798354
KRS: 0000753908

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 990,00 PLN
Data wymagalności: 29 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 990,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 200,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 listopada 2020

Data wystawienia:
12 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!