Dłużnik

ONYX LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 536,88 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e2d1bf71

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ONYX LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Budowlana 50
20-469 Lublin Lubelskie

Siedziba: Lublin
REGON: 061482916
NIP: 9462641548
KRS: 0000440276

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 676,50 PLN
Data wymagalności: 22 stycznia 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 19 lutego 2015

W sumie:
Wartość: 1 906,50 PLN
Koszty sądowe: 630,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 536,88 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 sierpnia 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!