Dłużnik

WAVE FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
32 246,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e1b9ba2d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
WAVE FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Promyka 93
05-800 Pruszków Mazowieckie

Siedziba: Pruszków
REGON: 365034855
NIP: 5342523689
KRS: 0000628702

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 000,00 PLN
Data wymagalności: 28 grudnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 4 500,00 PLN
Data wymagalności: 25 stycznia 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 8 lutego 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 11 marca 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 12 kwietnia 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 6 273,00 PLN
Data wymagalności: 13 maja 2021

W sumie:
Wartość: 29 773,00 PLN
Koszty sądowe: 2 773,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

32 246,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 stycznia 2022

Data wystawienia:
12 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!