pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

GO TO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 187,37 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e1b92888

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GO TO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Legnicka 56
54-204 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 363170755
NIP: 6941685128
KRS: 0000592482

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 738,00 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 645,75 PLN
Data wymagalności: 14 marca 2017
3. Cywilne
Wartość: 173,23 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2017

W sumie:
Wartość: 1 556,98 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 187,37 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 kwietnia 2018

Data wystawienia:
22 sierpnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!