Dłużnik

ZAKŁAD PRODUKCYJNY TOPIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
84 631,75 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e1288dc1

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ZAKŁAD PRODUKCYJNY TOPIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Dworcowa 58
85-009 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Bydgoszcz
REGON: 364338240
NIP: 5030079196
KRS: 0000616143

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 10 730,24 PLN
Data wymagalności: 5 lipca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 5 529,41 PLN
Data wymagalności: 11 lipca 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 15 984,47 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 1 429,58 PLN
Data wymagalności: 3 sierpnia 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 2 466,66 PLN
Data wymagalności: 7 sierpnia 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 43 890,00 PLN
Data wymagalności: 13 sierpnia 2018

W sumie:
Wartość: 80 030,36 PLN
Koszty sądowe: 4 601,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

84 631,75 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 listopada 2019

Data wystawienia:
25 listopada 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!