pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

SAKO-TRANS Łukasz Sakowski
4 709,55 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e122dd23

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SAKO-TRANS Łukasz Sakowski
Wólka Somiankowska
07-203 Somianka Mazowieckie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 008,95 PLN
Data wymagalności: 24 maja 2022

W sumie:
Wartość: 4 008,95 PLN
Koszty sądowe: 700,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 709,55 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
15 grudnia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!