Dłużnik

PIOTR KWIECIEŃ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PIOTREX BUD"
951,26 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e1183884

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PIOTR KWIECIEŃ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PIOTREX BUD"
nd. 146
26-640 Modrzejowice Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 912,58 PLN
Data wymagalności: 30 września 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 175,87 PLN
Data wymagalności: 30 września 2020

W sumie:
Wartość: 7 088,45 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

7 437,58 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

951,26 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 lutego 2021

Data wystawienia:
16 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!