pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

FTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 461,91 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e0cae059

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 36
32-709 Wyżyce Małopolskie

Siedziba: Wyżyce
REGON: 369324975
NIP: 8681970398
KRS: 0000715551

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 150,00 PLN
Data wymagalności: 25 czerwca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 311,52 PLN
Data wymagalności: 26 czerwca 2020

W sumie:
Wartość: 6 461,52 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 461,91 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
31 marca 2021

Data wystawienia:
31 marca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!