Dłużnik

Krystian Krzykawski
965,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e09ecb8d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Krystian Krzykawski
42-400 Zawiercie Śląskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 30,00 PLN
Data wymagalności: 17 lipca 2017
2. Cywilne
Wartość: 30,00 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2017
3. Cywilne
Wartość: 60,00 PLN
Data wymagalności: 15 września 2017
4. Cywilne
Wartość: 60,00 PLN
Data wymagalności: 16 października 2017
5. Cywilne
Wartość: 508,00 PLN
Data wymagalności: 21 lutego 2018
6. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 28 listopada 2017
7. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 13 grudnia 2017
8. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2017
9. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 21 lutego 2018
10. Cywilne
Wartość: 27,00 PLN
Data wymagalności: 16 czerwca 2017

W sumie:
Wartość: 755,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

965,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 lutego 2020

Data wystawienia:
12 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!