Dłużnik

Hubert Zajdel
220,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e048483b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Hubert Zajdel
48-120 Baborów Opolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 35,00 PLN
Data wymagalności: 22 stycznia 2016
2. Cywilne
Wartość: 35,00 PLN
Data wymagalności: 22 stycznia 2016

W sumie:
Wartość: 70,00 PLN
Koszty sądowe: 150,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

220,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 marca 2017

Data wystawienia:
20 września 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!