Dłużnik

KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA
43 801,83 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: dffb9e1f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice Śląskie

Siedziba: Mysłowice
REGON: 273298580
NIP: 9541875648
KRS: 0000061876

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 321,00 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 3 813,00 PLN
Data wymagalności: 15 maja 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 787,20 PLN
Data wymagalności: 14 czerwca 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 3 769,45 PLN
Data wymagalności: 7 sierpnia 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 1 180,80 PLN
Data wymagalności: 7 sierpnia 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 3 542,40 PLN
Data wymagalności: 29 listopada 2019
7. Gospodarcze
Wartość: 4 723,69 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2019
8. Gospodarcze
Wartość: 12 299,90 PLN
Data wymagalności: 22 grudnia 2019
9. Gospodarcze
Wartość: 2 583,00 PLN
Data wymagalności: 26 grudnia 2019
10. Gospodarcze
Wartość: 2 583,00 PLN
Data wymagalności: 2 stycznia 2020
11. Gospodarcze
Wartość: 2 583,00 PLN
Data wymagalności: 9 stycznia 2020

W sumie:
Wartość: 41 186,44 PLN
Koszty sądowe: 2 915,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

43 801,83 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 lipca 2020

Data wystawienia:
6 lipca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!