Dłużnik

PD PROMEX Sp. z o.o. Sp.K
17 404,21 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: dde595b7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PD PROMEX Sp. z o.o. Sp.K
Grodzka 9 / 2
09-400 Płock Mazowieckie

Siedziba: Płock
REGON: 369404929
NIP: 7743238926
KRS: 0000715883

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 12 329,50 PLN
Data wymagalności: 21 września 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 303,32 PLN
Data wymagalności: 10 września 2018

W sumie:
Wartość: 13 632,82 PLN
Koszty sądowe: 3 771,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

17 404,21 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 maja 2019

Data wystawienia:
9 stycznia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!