pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

PIEGUS WIOLETA MACKIEWICZ
389,30 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: dd7f6f7b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PIEGUS WIOLETA MACKIEWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
87-700 Aleksandrów kujawski Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 92,51 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 84,38 PLN
Data wymagalności: 21 marca 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 122,02 PLN
Data wymagalności: 27 marca 2018

W sumie:
Wartość: 298,91 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

389,30 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 grudnia 2020

Data wystawienia:
17 grudnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!