Dłużnik

POWINNIŚMY
7 792,84 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: dd5deecd

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
POWINNIŚMY
ul. Marii Konopnickiej 7 / 3
10-168 Olsztyn Warmińsko-mazurskie

Siedziba: Olsztyn
REGON: 281545173
NIP: 7393863597

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 325,00 PLN
Data wymagalności: 23 lutego 2015

W sumie:
Wartość: 5 325,00 PLN
Koszty sądowe: 2 467,84 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 792,84 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 czerwca 2016

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!