Dłużnik

ABT - Software ALICJA GUJA
763,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: dccd150d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ABT - Software ALICJA GUJA
ul. Wincentego Janasa 4
40-855 Katowice Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 61,50 PLN
Data wymagalności: 9 grudnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 61,50 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 61,50 PLN
Data wymagalności: 28 kwietnia 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 61,50 PLN
Data wymagalności: 26 maja 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 61,50 PLN
Data wymagalności: 1 lipca 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 61,50 PLN
Data wymagalności: 24 lipca 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 61,50 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 61,50 PLN
Data wymagalności: 7 października 2020
9. Gospodarcze
Wartość: 61,50 PLN
Data wymagalności: 27 października 2020

W sumie:
Wartość: 553,50 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

763,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 listopada 2021

Data wystawienia:
18 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!